Coordenades

Publicació

Injecció de tinta sobre paper somerset

21x29,7cm

2016

Barcelona

Llibre dividit en tres parts, equivalents a tres coordenades de tres ciutats diferents: Barcelona (BCN) Lima (LIM) i París (PAR). I que mostra la tira de fotos equivalents a cada coordenada, és a dir a cada ciutat.
Coordenades, és un llibre que proposa mostrar aquelles fotos "no vistes" del projecte Desarrelament, i que íntegrament classifica i "eleva" aquestes coordenades a nivell de plaques nominatives d'aquestes tres carrers: Rue de l'Université (París), l'avinguda Javier Prado Oeste (Lima) i l'avinguda Diagonal (Barcelona).